Học Android miễn phí

Theo thống kê cho thấy, cứ đến 26,2% cử nhân học đại học ra không có việc làm, 70,8% là làm trái ngành trái nghề, chỉ 19% là làm đúng ngành nghề đào tạo.
Đứng trước thực tế đó nhân dịp năm học mới, Bachkhoa-aptech và Bachkhoa-Npower kết hợp với các doanh nghiệp triển khai quỹ học bổng “Đào tạo cùng doanh nghiệp” dành cho các bạn tham gia chương trình đào tạo Aptech Express (APEX) với khóa học chuyên đề Android plus/PHP. Chương trình tài trợ:

>Tài trợ 100% học phí khóa học Android plus/PHP plus

>Làm việc ngay trong quá trình học

>Học 1 năm lấy bằng 2 năm

Đào tạo theo chuyên đề Apex + Android plus/PHP plus

Hệ thống đào tạo lập trình viên quốc tế Bachkhoa-aptech and Bachkhoa-Npower

Advertisements